Vuosituhannen kumppanuus Taitoluisteluliiton kanssa

Saimme jälleen kerran olla toteuttamassa taitoluistelun arvokilpailuita Suomessa, kun taitoluistelun EM-kilpailut järjestettiin 26.-29.1.2023 Espoossa Metroareenalla. Toteutimme kisojen väliaikaisen rakentamisen ja kalustamisen käyttäjän tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Nämä kisat olivat meille kahdeksannet Suomen Taitoluisteluliiton kanssa toteutetut arvokilpailut, joissa olemme olleet mukana.

Oleellinen osa onnistunutta yhteistyötä on ollut niin tilaajan kuin toteuttajienkin osalta vastuullisten ydintoimijoiden pysyminen samana koko yhteisen matkamme ajan. Näin olemme pystyneet viemään myös nopeat ja kriittiset muutokset sovitusti maaliin.
Onnistumisemme takana on oma ydinverkostomme, jonka muodostavat Valova Oy logistiikka, Roudaamo Oy siirrot, purut ja pakkaukset, Premite Oy ja Asennusliike Kokko asennukset, purut ja viimeistely. Nämä vakioidut toimijamme ovat aina tienneet ajolistan mukaisesti mitä tehdä, miksi ja milloin tehdä.

Kiitämme Suomen Taitoluisteluliittoa luottamuksesta ja saamastamme palautteesta!

Suomen Taitoluistelu liitto on koko 2000-luvun käyttänyt järjestämissämme arvokisoissa (MM- ja EM-kilpailut) Interior Consultingin palveluita. Palvelun tuottaja on osaamisellaan ja luotettavuudellaan ansainnut liiton luottamuksen.

Hinnat on aina neuvoteltu etukäteen ja sovitussa budjetissa on pysytty. jos jotain yllättäviä kuluja on ilmaantunut, on niistä aina neuvoteltu etukäteen liiton kanssa. Vuokrattu ja asennettu kalusto on ollut laadultaan juuri arvokisojen luonteeseen sopivaa.

Lisäksi asentava henkilökunta on ollut ammattitaitoista, hyvin käyttäytyvää ja osoittanut tapahtuman luonteen vaativaa joustavuutta – muutoksia on tullut paljon ja aina niistä on selvitty.

Suosittelen vilpittömästi Interior Consultingin palveluita!

European Figure Skating Championships 2009
Synchronized Skating Junior World Championships 2012
Synchronized Skating Senior World Championships 2013
World Figure Skating Championships 2017
Grand Prix competition Helsinki 2018
Synchronized Skating Senior World Championships 2019
Grand Prix of Figure Skating 2022
European Figure Skating Championships 2023

Technical Director
Seppo Vickholm