Tilakartoitukset

Tilaaja toimeksiantona olemassa olevien tilojen ja työntekijöiden tarpeiden arviointi ja kartoitus. Niiden pohjalta tila-analyysin laadinta. Muodostuu tarvittava m2 tarve. Vaihtoehtojen kartoitus olemassa olevilla määreillä. Tietojen syöttö pohjiin ja niiden pohjalta vaihtoehtoesitykset tilaajalle.